Přihlášení /  Přihlásit se:   
Zavoláme vám

Volejte: +420 222 231 000

nebo +420 724 021 765

Vyhledávání kandidátů

 
 
Typ profilu
Použijte Ctrl (Command pro Mac), můžete vybrat více
Vyčistit

Ochrana osobních údajů

ICT Recruitment s.r.o. (www.ictrecruit.com) respektuje Vaše soukromí a je zavázána k ochraně všech osobních údajů, které nám poskytnete. Toto Prohlášení o ochraně údajů je vytvořeno, abychom Vás informovali o naší politice a praxi v oblasti ochrany údajů a pro vysvětlení, jak jsou Vaše údaje shromažďovány a používány. Přístupem na naše stránky dáváte souhlas ke shromažďování údajů a ke způsobům jejich použití, jak jsou popsány v tomto Prohlášení o ochraně údajů.

Shromažďování a použití údajů

Toto Prohlášení o ochraně údajů zahrnuje sběr osobních a neosobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace spojená s Vaším jménem nebo jiným osobním údajem jako jsou např. Vaše fotografie, adresa, telefon, e-mailová adresa, datum narození, rodné číslo, pohlaví, občanství, rodinný stav, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, nebo informace o kreditní kartě (níže v dokumentu uvedené jako „osobní údaje"). Neosobní údaje jsou údaje o profilech uživatelů uváděných v souhrnu, které nejsou spojovány s identifikací konkrétní osoby.

Obecně můžete navštívit naše internetové stránky bez toho, že byste nám poskytli nějaké osobní údaje. Nicméně, pro objednání nebo koupi produktů či služeb prostřednictvím našich internetových stránek budete požádáni o poskytnutí osobních údajů včetně jména, adresy, telefonu, e-mailové adresy a informací o kreditní kartě. Informace o kreditní kartě je použita pouze pro platbu a zpracování objednávky a prevenci podvodu a není použita pro žádné jiné účely.

Osobní údaje jsou spravovány ICT Recruitment s.r.o. v souladu se zákony České republiky, zvláště pak podle zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů . ICT Recruitment s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů.

ICT Recruitment s.r.o. (může) je oprávněna spravovat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli. ICT Recruitment s.r.o. může zejména zpracovávat a používat Vaše osobní údaje pro hledání a převedení vhodných prací a dalších opatření a dodání služeb, o které jste požádali. Vaše osobní údaje budou též použity pro účely zpracování statistických dat, archivní uchování prováděné v souladu s českými zákony a proto, abychom Vás mohli kontaktovat za účelem nabídky spolupráce. Osobní údaje budou též použity pro podporu Vašeho zákaznického vztahu s ICT Recruitment s.r.o. ICT Recruitment s.r.o. též může použít Vaše osobní údaje pro zdokonalení internetových stránek souvisejících s produkty či službami ICT Recruitment s.r.o., nebo pro Vaše snadnější používání internetových stránek tím, že při opakovaném vstupu na naše stránky nebudete muset znovu vkládat stejné údaje. Vždy můžeme použít Vaše osobní údaje (zejména e-mailovou adresu) shromážděné prostřednictvím našich internetových stránek, abychom Vás informovali o produktech a službách dostupných z ICT Recruitment s.r.o. a od našich obchodních partnerů a nabídnout Vám takové produkty a služby.

ICT Recruitment s.r.o. může použít Vaše osobní údaje po dobu 10 let.

Neosobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat návštěvnost internetových stránek na adrese (www.ictrecruit.com), typ internetového prohlížeče, jeho jazyk, operační systém a IP adresu (pozn.: identifikuje počítač). Neosobní údaje jsou shromážděny pro potřebu vysvětlení použitelnosti a předvedení výkonnosti internetových stránek ICT Recruitment s.r.o.

Soubory Cookies

Většina neosobních údajů je shromažďována prostřednictvím cookies. ICT Recruitment s.r.o. může používat cookies, aby zvýšila uživatelský zážitek a přizpůsobila obsah uživateli. ICT Recruitment s.r.o. může použít cookies zejména pro sledování četnosti Vašich návštěv našich stránek, pro sledování počtu návštěvníků stránek, pro určení a vyhodnocení Vašich způsobů použití našich stránek a pro ukládání (uchovávání) údajů, které jste nám poskytli. Cookie je malý soubor, který je přenesen na Váš hard disk a identifikuje Vás pak jako jedinečného uživatele. Cookie nám pomáhá porozumět, které oblasti internetových stránek jsou nejvíce oblíbené, takže pak můžeme zlepšit uživatelou zkušenost při příští návštěvě.

IP adresy

ICT Recruitment s.r.o. může použít Vaši IP adresu na pomoc při rozpoznávání problémů nebo pro shromažďování demografických informací, jako např. země původu.

JavaScript

ICT Recruitment s.r.o. používá kód JavaScript pro shromažďování informací o uživatelově prohlížeči internetu. Tyto neosobní údaje zahrnují velikost prohlížecího okna a monitoru, jazyk internetového prohlížeče, hloubku barev a instalované plug-in moduly.

Finanční informace

www.ictrecruit.com obsahuje formuláře, které vyplníte, když žádáte informace o dostupnosti produktu a služeb. Tyto formuláře mohou shromaždovat Vaše finanční údaje jako např. podrobnosti o Vaší kreditní kartě. Jakékoliv finanční údaje, které nám poskytnete, budou použity pouze pro fakturaci, platbu a pro potřeby zpracování Vaší objednávky. K online nákupům dochází při použití zabezpečené serverové technologie. Zabezpečená serverová technologie používá zašifrování Vašich osobních finančních údajů předtím, než jsou přeneseny pomocí internetu, čímž je přenos bezpečný. Koupit produkty nebo služby na stránkách (www.ictrecruit.com) můžete s použitím internetového prohlížeče, který podporuje zabezpečenou serverovou technologii.

Poskytování údajů o uživatelích

ICT Recruitment s.r.o. nebude sdílet, poskytovat, prodávat nebo pronajímat Vaše osobní údaje třetím osobám; ICT Recruitment s.r.o. používá veškeré osobní údaje výlučně pro svou vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám, s výjimkou následujících případů:


* Můžeme sdílet a poskytovat Vaše osobní údaje společnostem, jiným právnickým a fyzickými osobami, které Vám chtějí nabídnout produkty a služby, o které jste požádal prostřednictvím ICT Recruitment s.r.o., tj. například případným budoucím zaměstnavatelům a jiným zprostředkovatelům práce než je ICT Recruitment s.r.o.


* Můžeme také sdílet Vaše osobní a neosobní údaje s ostatními společnostmi skupiny ICT Recruitment, spolupracujícími společnostmi, jinými právnickými a fyzickými osobami, které pro nás vykonávají určité činnosti, a proto tedy mohou mít potřebu sdílet Vaše osobní a neosobní údaje, aby Vám poskytli produkty či služby. Příkladem lze uvést poskytování zákaznických služeb jako je nabídka produktů a reklamy na našich stránkách, zpracování plateb platební kartou, vyplňování objednávek a poskytování marketingové podpory.

Ve všech výše uvedených případech poskytneme těmto společnostem a jiným právnickým a fyzickým osobám pouze ty části Vašich osobních údajů, které potřebují, aby Vám byly schopny nabídnout nebo poskytnout produkty či služby.

* V některých případech můžeme rozhodnout o koupi či prodeji aktiv, podniku či části podniku (aktiva). U těchto typů transakcí jsou osobní údaje typicky jednou částí obchodu s aktivy, která je společně s aktivy převáděna. Berete na vědomí, že takový převod může nastat, a že jakýkoliv nabyvatel ICT Recruitment s.r.o. nebo jejích aktiv může proto pokračovat v používání Vašich údajů, jak je ustanoveno v těchto podmínkách.

* Můžeme poskytnout Vaše údaje, předpokládáme-li v dobré víře, že poskytnutí je nutné za účelem dodržení právních předpisů; vynucení nebo použití našich podmínek užití a dodržení jiných smluv či dohod, anebo za účelem ochrany práv, vlastnictví, nebo bezpečí ICT Recruitment s.r.o., našich zaměstnanců, našich uživatelů nebo jiných osob. Toto zahrnuje výměnu údajů s ostatními společnostmi, právnickými osobami, úřady, organizacemi a osobami, pro účely ochrany před podvodem a snížení úvěrového rizika (jak popsáno výše) a pro dodržení právních předpisů v oblasti exportu.

S výjimkou výše uvedeného, budete upozorněni na případ možného sdílení Vašich údajů s třetími osobami, budete moci zabránit tomuto sdílení údajů.

Úplnost a bezpečnost údajů

Snažíme se udržovat spolehlivost, správnost a úplnost osobních údajů v našich databázich a chránit zachování utajení a bezpečnosti našich databází. Naše servery a databáze jsou chráněny spolehlivou zabezpečovací technologií.

Vaše volba týkající se Vašich osobních údajů

Jak uvedeno výše, máte vždy volbu neposkytnout nám Vaše osobní údaje, třebaže to může být potřeba pro provedení objednávky, nákupu nebo pro přijetí výhod určitých programů ICT Recruitment s.r.o.

Můžete nás kontaktovat a požádat aktualizaci Vašich údajů u ICT Recruitment s.r.o..

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že některé údaje mohou po odstranění z Vašeho konta zůstat v zálohách našich záznamů, avšak vyvineme veškeré úsilí k jejich odstranění, nicméně, můžeme si některé takové údaje ponechat, jestliže v dobré víře věříme, že ponechání si takových údajů je potřebné pro dodržení právních předpisům prosazení nebo vynucení nebo použití našich podmínek užití a dodržení jiných smluv či dohod, anebo za účelem ochrany práv, vlastnictví, nebo bezpečí ICT Recruitment s.r.o., našich zaměstnanců, našich uživatelů nebo jiných osob

Tyto stránky obsahují odkazy na jiné internetové stránky. ICT Recruitment s.r.o.neodpovídá za způsoby utajení údajů nebo za obsah těchto jiných internetových stránek. Tímto si Vás dovolujeme odkázat na podmínky těchto jiných internetových stránek.

Váš souhlas a naše změny v Prohlášení o ochraně údajů

ICT Recruitment s.r.o. příležitostně reviduje a mění toto Prohlášení o ochraně údajů. S ohledem na uvedené Vám doporučujeme, abyste si občas prostudovali naše podmínky a ujistili se, že jste informováni o tom, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje. Používáním našich internetových stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním Vašich osobních údajů, jak je zde vysvětleno.

Údaje o dětech

ICT Recruitment s.r.o. vědomě neshromažďuje osobní údaje od dětí mladších 16ti let a nezaměřuje své internetové stránky na děti.

Zašlete svoje CV

Přiložit CV
(Povolená velikost souboru je 5 MB a typy souborů jsou: doc, docx, txt, pdf, rtf, xls)

Hledání práce

 
 
 
Typ práce
Použijte Ctrl (Command pro Mac), můžete vybrat více
 
Plat
Použijte Ctrl (Command pro Mac), můžete vybrat více
Vyčistit
ICT Recruitment s. r. o.
Company No: 27363210
Recruitment web design by www.recruiterweb.co.uk